Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu

DỊCH VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông - DDS Petro với khả năng về nhân sự có trình chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại luôn sẵn sàng cung cấp đầy đủ dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu cho các Cảng, Cầu cảng tại nhà máy Nhiệt điện,....