Giá xăng lại tăng gần 500 đồng/ lít từ 15H00 ngày 11/01/2021

Lần thứ 4 liên tiếp xăng dầu lại tăng giá, với mặt hàng xăng E5RON92 tăng 430 đồng/lít, xăng RON95 tăng 451 đồng/lít từ 15 giờ ngày 11-1.

Ngày 11-1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo đó, mặt hàng xăng E5RON92 tăng 430 đồng/lít, xăng RON95 tăng 451 đồng/lít. Với mức điều chỉnh này, xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 15.948 đồng/lít, xăng RON95 có giá 16.930 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá này. Cụ thể, dầu diesel tăng 271 đồng/lít, có giá bán lẻ không cao hơn 12.647 đồng/lít; dầu hỏa tăng 370 đồng/lít, có giá bán lẻ 11.558 đồng/lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá, với mức bán 12.272 đồng/kg.


Xăng dầu tiếp tục tăng giá từ 15 giờ ngày 11-1

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.100 đồng/lít đối với xăng E5RON92; xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít; dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 181 đồng/kg.


Nguồn: nld.com.vn