Diễn Tập Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu Tại Bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 Năm 2018

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông - DDS Petro đã tổ chức thành công buổi Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại Bến Cảng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Một số hình ảnh nổi bậc của sự kiện: