Nhập Khẩu Xăng Dầu

Kho xăng dầu tại Bình Thuận có sức chứa: 45.000 m3, các chủng loại mặt hàng Dầu DO và FO, MOGA, KO,… Cung cấp nhiên liệu cho các tỉnh như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận , Ninh Thuận, Khánh Hoà,..

Lợi thế: Toạ lạc tại trung tâm Nam Trung Bộ, là đầu mối nhập khẩu xăng dầu, cầu cảng tiếp nhận có trọng tải : 15.000 DWT.