Industry News

Xăng RON 95 lần đầu được chi quỹ bình ổn để không tăng giá sát Tết

Tại kỳ điều chỉnh hôm 3/2, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định không tăng giá xăng dầu. Xăng RON 95 lần đầu tiên được chi quỹ bình ổn để giữ nguyên giá.Theo liên Bộ Tài chính -...

See more