GIỚI THIỆU
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dương Đông với thương hiệu DDS Petro được thành lập vào ngày 05/06/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 0304383964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ là: 720.000.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tỷ đồng) và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 08/GPXD-BCT ngày 06/06/2016. Từ ngày thành lập đến nay DDS Petro phát triển và lớn mạnh với 12 Công ty thành viên.
Xem thêm >>